. PKPMI-CPB: Pengambilan Mahasiswa Baru 2012/2013

Thursday, May 31, 2012

Pengambilan Mahasiswa Baru 2012/2013

Pengumuman!

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau (UIN SUSKA) kini membuka pengambilan mahasiswa baru bagi tahun akademik 2012/2013.

Kursus-Kursus Yang Ditawarkan:
  1. Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
  2. Ijazah Sarjana Muda Syari’ah Dan Ilmu Hukum 
  3. Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Syarat-syarat Kemasukan:
  1. Berumur 18 tahun ke atas 
  2. Sijil STAM @ STPM (maqbul/lulus) 
  3. Sijil Diploma – minimum 2.75 CGPA 
  4. Lulus Ujian Bertulis/Temuduga (Jika perlu)
Untuk maklumat lanjut sila hubungi pihak Sekretariat Menyambung Pengajian Ke UIN SUSKA, Riau:
Ustaz Muhammad Redzwan (+6281959012048)

No comments:

 

PENGUNJUNG

© 2009 Free Blogger Template powered by Blogger.com | Designed by Amatullah |Template Design